Cloeck & Moedigh
Huisstijl Drukkerij Calff & Meischke, Amsterdam