Tien Jaar Huis Marseille
Huisstijl Huis Marseille Museum for Photography, 2009

Presentatie Krant 'Tien jaar Huis Marseille'
Font: Massilia by Bart de Haas www.bartdehaas.nl
Formaat: A2 gevouwen naar A4 (postslag)
Printed on Reviva Offset by Chevalier, Hendrik-Ido-Ambacht

'Ter viering van het tienjarige bestaan lanceert Huis Marseille een nieuwe huisstijl die door Bart de Haas en Michaël Snitker is ontworpen. Speciaal voor deze opdracht zijn zij een gelegenheidssamenwerking aangegaan. Deze breder opgezette en in de museale productielijnen geïnte- greerde huisstijl ziet er veelbelovend uit. De
ontwerpers hebben de karakteristieke eigen- schappen van het monumentale pand in het ontwerp verwerkt en Bart de Haas heeft speciaal een letter voor Huis Marseille ontworpen:
de Massilia.'

> p. 03 Krant 'Tien jaar Huis Marseille'

De basis van de huisstijl vormt de afwisseling van het formele (museum) en het informele (huis). Het formele deel wordt bepaald door het monumentale podium dat Huis Marseille de fotograaf/kunstenaar biedt. Het informele deel is de huiselijke omgeving die voor de goede kijker een wereld blijkt te bevatten waarin veel valt te ontdekken. Exposities ontstaan vanuit kunsthistorisch perspectief of in samenhang met de collectie, waardoor bezoekers onderlinge verbanden kunnen ontdekken. Ook in de fysieke geografie van het gebouw is sprake van een aaneenschakeling. Ruimtes worden verbonden door gangen en trappen die nagenoeg onder een hoek van 45 graden zijn gebouwd. De oorspronkelijke bouw van Huis Marseille met de relatief krappe doorgangen en de toekomstige koppeling met het aangrenzende pand maken de ruimte- en schaalbeleving van de behuizing specifiek. Door te kiezen voor een speciaal voor de huisstijl getekende letter ontstaat een markant tekstbeeld dat voor een groot deel de identiteit van Huis Marseille bepaalt. Verwijzend naar de con-textueel bepaalde verbinding van 45 graden is die hoek sterk aanwezig in de detaillering van het font. De letter combineert een klassieke, verticale geometrie met modernistische details, waardoor hij zowel formeel als informeel oogt. In het logo staat 'museum voor fotografie' boven 'huis marseille' waardoor het visuele accent op het woord 'museum' ligt. 'huis marseille' en 'museum voor fotografie' zijn gelijkwaardig vormgegeven. Daarnaast ontstaat door de positionering van 'huis marseille' t.o.v. 'museum voor fotografie' een derde leesrichting 'huis voor fotografie', waarmee het accent bij tweede beschouwing wordt verlegd van het monumentale 'museum' naar het informelere 'huis voor fotografie'.

> p. 28 Krant 'Tien jaar Huis Marseille'

www.huismarseille.nl